Advisering

Plaagdierbeheersing = Kostenbeheersing

OBN-medewerkers zullen opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd voorzien van onderbouwde informatie om overlastproblemen te kunnen verhelpen, maar - nog belangrijker - ook om ze in de toekomst mogelijk te kunnen voorkomen. Hiermee bespaart u, als opdrachtgever, uiteindelijk op de kosten.

Want, geen overlast, is geen derving, is geen imagoschade. En de kosten die gemoeid zijn met de gevolgen van plaagdieroverlast, bedragen vaak een veelvoud van hetgeen u betaalt aan de beheersing van plaagdieren.Plaagdierbeheersing = Milieuvriendelijk

Plaagdierbeheersing gaat verder dan bestrijden alleen. Vaak kunnen overlastsituaties eenvoudig onder controle worden gebracht door de bron weg te nemen. Naast dat dit een meer blijvend resultaat biedt, draagt dit bij aan de bewustwording bij onze opdrachtgevers.

Door deze handelswijze kan het daadwerkelijk bestrijden vaak achterwege blijven, of is de uiteindelijke behandeling een stuk effectiever. Hierdoor kunnen wij en onze opdrachtgevers een positieve bijdrage leveren aan het milieu en aan dierwelzijn.


Rapportage

Adviezen kunnen op diverse manieren richting opdrachtgevers worden gecommuniceerd.

Mondeling
Na afloop van ieder bezoek zullen medewerkers van OBN zich afmelden, waarbij de bijzonderheden zullen worden besproken en zo nodig kunnen worden toegelicht.

Schriftelijk
Van iedere uitgevoerde werkopdracht ontvangen onze contactpersonen, per mail, een Actierapport, waarin alle aanbevelingen naar aanleiding van constateringen staan benoemd, vaak ondersteund met een afbeelding.
Daarnaast ontvangen onze contactpersonen de bevindingen uit Wering- en Hygiëne-inspecties altijd over de mail.

Digitaal
Dezelfde aanbevelingen uit het Actierapport zijn online in te zien en te beheren in het digitale Logboek OBN. Hier kunnen onze opdrachtgevers de Acties bijwerken nadat ze hier opvolging aan hebben gegeven.


Contact
Meer informatie of een afspraak met een van onze adviseurs? Klik dan hier