Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels de website van OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV gebeurt voor risico van de gebruiker.
 
OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV als portal fungeert volledig en juist is. Echter kan OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 
De website van OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV kan mogelijkheden bevatten om zowel door OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.
 
De OBN-website kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV.
OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de OBN-website en OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website van OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV.
Tevens is OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server van OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
 
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.