Inspectie

OBN Adviseurs

Plaagdierbeheersing vereist maatwerk per opdrachtgever en locatie en is dus nooit een kant-en-klare dienstverlening. Onze adviseurs/inspecteurs voeren inspecties uit, die aan de basis staan van de plaagdierbeheersing bij onze opdrachtgevers.


Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI)

Om tot een adequaat plaagdierbeheersysteem te komen, die passend is voor de opdrachtgever en gebaseerd is op bovenstaande IPM-gedachte (zie: Preventie), voert OBN op locaties bij (potentiële) opdrachtgevers een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) uit. Hiermee vindt er een beoordeling plaats van de mate waarin de omstandigheden, voldoen aan de criteria welke nodig zijn voor een goede en adequate wering en bestrijding van plaagdieren.

Tijdens een PRI worden o.a. de volgende onderdelen beoordeeld:

  • Omgeving en ligging van het pand
  • Soort pand (bouwwijze, onderhoud)
  • Bedrijfsactiviteit
  • Inrichting van het pand

Contact
Meer informatie of een afspraak met een van onze adviseurs? Klik dan hier


Wering- & Hygiëne-inspectie (W&H)

Een periodieke diepgaande inspectie bij opdrachtgevers levert inzicht in de huidige stand ten aanzien van de plaagdierpreventie. Daarnaast worden niet enkel de bevindingen besproken, maar vindt er een evaluatie plaats over wederzijdse ervaringen en ontwikkelingen. Hierdoor bieden de W&H-inspecties mogelijkheden om tot verbeteringen te komen, zowel in de preventieve omstandigheden, maar ook in wederzijds begrip, afstemming van verwachtingen en bieden nieuwe doelstellingen handvatten voor de voorliggende periode.

W&H-inspecties geven een goede invulling aan eisen vanuit certificerende instellingen op het gebied van kwaliteitsmanagement en voedselveiligheid.

Contact
Meer informatie of een afspraak met een van onze adviseurs? Klik dan hier


Overlastinspecties

Preventieve maatregelen helpen niet alleen om de kansen op overlast terug te dringen. Ook in het geval u al overlast heeft, dragen preventieve maatregelen bij aan de effectiviteit van de uiteindelijke bestrijding. Een Overlastinspectie richt zich op juist op al die maatregelen, die een bijdrage kunnen leveren aan het snel en adequaat terugdringen van de overlast. Hierbij zal er aandacht worden besteed aan de oorzaak (bron) en aan de omstandigheden.

Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Omstandigheden die de wering van plaagdieren nadelig beïnvloeden.
  • Omstandigheden die het verschuilen, verplaatsen en nestelen van plaagdieren vergemakkelijken.
  • Sporen welke duiden op de aanwezigheid van plaagdieren.

OBN is oplossingsgericht en met meer dan 25 jaar ervaring, zijn er voldoende alternatieven om ook uw problemen het hoofd te bieden. En kennen we de oplossing nog niet..? Dan bedenken we hem!

Contact
Meer informatie of een afspraak met een van onze adviseurs? Klik dan hier