NVPB certificaat 2020

De NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. De NVPB behartigt de belangen van 51 bedrijven die, wat betreft uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk zo'n 90% van de Nederlandse markt vertegenwoordigen. De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche. Om hieraan bij te dragen is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld.

Lees meer

VCA* Certificaat

VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. U laat zien dat uw bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en zet uzelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer. VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken.

Lees meer

ISO 9001:2015

Het ISO 9001 certificaat is de bekendste ISO certificering voor uw bedrijf. De ISO 9001 norm kan in alle sectoren toegepast en uitgevoerd worden. Voldoet u aan de norm, dan ontvangt u het ISO 9001 certificaat. De norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Uw klanten verwachten kwaliteit en betrouwbaarheid van uw product of dienst en ISO 9001 helpt u juist die kwaliteit en betrouwbaarheid te beheersen. ISO 9001 is een internationale norm van de International Standardization Organization (ISO), dus er is sprake van een wereldwijde maatstaf op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Lees meer

ISO 14001:2015

Met een ISO 14001 certificaat maakt u aantoonbaar aan opdrachtgevers dat u voldoet aan de eisen in de ISO 14001-norm en nationale milieuwetgeving. ISO 14001 richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied door middel van het opzetten en beheersen van een milieumanagementsysteem binnen uw organisatie. Het ISO 14001 certificaat is een veel voorkomende eis in aanbestedingen bij bedrijven en overheid, sterk beìnvloed door het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. In Nederland wordt gebruik gemaakt van het SCCM certificatieschema voor ISO 14001 omdat dit de internationale norm verder toespitst op Nederlandse milieuwet- en regelgeving.

Lees meer

IPM Rattenbeheersing om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten rodenticiden te gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
De door de overheid vastgestelde overgangsregeling met datum is duidelijk. Zie hiervoor ook de website van De Inspectie Leefomgeving en transport (ILT)

Lees meer