ISO 9001:2015

Het ISO 9001 certificaat is de bekendste ISO certificering voor uw bedrijf. De ISO 9001 norm kan in alle sectoren toegepast en uitgevoerd worden. Voldoet u aan de norm, dan ontvangt u het ISO 9001 certificaat. De norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Uw klanten verwachten kwaliteit en betrouwbaarheid van uw product of dienst en ISO 9001 helpt u juist die kwaliteit en betrouwbaarheid te beheersen. ISO 9001 is een internationale norm van de International Standardization Organization (ISO), dus er is sprake van een wereldwijde maatstaf op het gebied van kwaliteitsmanagement.

De ISO 9001 norm biedt u een structuur om invulling te geven aan het systematisch managen van processen in uw organisatie of bedrijf. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de diverse activiteiten binnen een organisatie is bepalend voor het goed kunnen bedienen van uw klanten. ISO 9001 wordt onder andere gebruikt om te beoordelen of een bedrijf of organisatie kan voldoen aan eisen uit wetgeving, klanten en het primaire proces in de organisatie. Kan tijdens een certificatie audit door een externe partij worden vastgesteld dat uw bedrijf aan de eisen van de norm voldoet, dan behaalt u het ISO 9001 certificaat. Aan de hand van een periodieke audit wordt dit vervolgens jaarlijks nog getoetst in een cyclus van 3 jaar.