Keurmerk plaagdiermanagement

De Stichting KPMB is schemabeheerder van de Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement. Bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de hoge standaard die in de norm is vastgelegd, verdienen het Keurmerk. De kwaliteit wordt gewaarborgd door onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instanties.

Kwaliteitsnorm

Zelfregulering
De branche heeft zelf het initiatief genomen tot het opzetten van de kwaliteitsnorm. Dit initiatief is onder meer genomen om de branche verder te professionaliseren. Doordat de norm de bedrijven een spiegel voorhoudt, worden de bedrijven beter, sterker en maken bijvoorbeeld minder faalkosten. Daarnaast speelt een belangrijke rol dat deze invulling van zelfregulering aansluit bij de veranderende opstelling van de klanten aangaande voedselveiligheid en duurzaamheid en van de opstelling van de overheid op het gebied van inspecties.  

Voor zowel de IL&T als de NVWA geldt dat deze vorm van zelfregulering een goed voorbeeld is van proactief beleid van de branche dat vertrouwen uitstraalt. De publieke inspectiediensten zoeken dan ook steeds actiever contact met partners waar ze vertrouwen in hebben. De inspectiediensten spreken dan ook uit dat: ‘Inmiddels gaan we uit van vertrouwen. Van het vertrouwen dat bedrijven het goed willen doen. We willen de inspectielast omlaag brengen zodat bedrijven die het zichtbaar goed doen met rust worden gelaten’. ‘We gaan toe naar een kleinere overheid met minder regeldruk. Vooral de invloed van het keurmerk op de zelfregulerende werking en het zelfreinigende vermogen binnen de sector kan de inspectielast in de toekomst danig verlagen.’
 
Download hier de Kwaliteitsnorm (versie 1.1).

Keurmerk Plaagdiermanagement; daarmee haal je kwaliteit in huis!

 
De Kwaliteitsnorm geeft invulling aan het Integrated Pest Management (IPM) gedachtegoed. Tevens biedt het voorschriften op het gebied van uitvoering, maar ook op het gebied van transport, opslag, arbeidsomstandigheden, scholing en het toewijzen van verantwoordelijkheden. Het Keurmerk geeft invulling aan zelfregulering voor de hele branche. Het zal de veiligheid voor mens en milieu verhogen en de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen. Het keurmerk verbetert het imago, het resultaat van een bedrijf en het schept duidelijkheid naar zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
Het Keurmerk biedt een toegevoegde waarde voor de Plaagdiermanagementbedrijven zelf, de klanten en de inspectiediensten.