Inspectie

OBN Adviseurs

Plaagdierbeheersing vereist maatwerk per opdrachtgever en locatie en is dus nooit een kant-en-klare dienstverlening. Onze adviseurs/inspecteurs voeren inspecties uit, die aan de basis staan van de plaagdierbeheersing bij onze opdrachtgevers.

Lees meer over Inspectie

Advisering

Plaagdierbeheersing = Kostenbeheersing

OBN-medewerkers zullen opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd voorzien van onderbouwde informatie om overlastproblemen te kunnen verhelpen, maar - nog belangrijker - ook om ze in de toekomst mogelijk te kunnen voorkomen. Hiermee bespaart u, als opdrachtgever, uiteindelijk op de kosten.

Want, geen overlast, is geen derving, is geen imagoschade. En de kosten die gemoeid zijn met de gevolgen van plaagdieroverlast, bedragen vaak een veelvoud van hetgeen u betaalt aan de beheersing van plaagdieren.

Lees meer over Advisering

Preventie

OBN neemt Integrated Pest Management als uitgangspunt voor haar dienstverlening. Hierbij staat preventie op de eerste plaats, waarbij kritisch gekeken wordt naar de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de eventuele aanwezigheid van plaagdieren.

Lees meer over Preventie

Bestrijding

Ondanks alle inspanning op het preventieve vlak, is het optreden van overlast nooit uit te sluiten. Via aanlevering door leveranciers, of gewoon door een open deur, kunnen plaagdieren uw pand binnenkomen. En dan…?

Dan is het goed om te weten dat OBN ervaren en vakbekwame medewerkers heeft, die kritisch en volhardend gaan voor de oplossing van uw probleem. Uiteraard zal er worden getracht om met behulp van biociden en/of mechanische vallen de aanwezige populatie te verdelgen, maar er is meer mogelijk.

Lees meer over Bestrijding

Registratie

Tussen opdrachtgever en plaagdierbeheerser zijn er verschillende informatiestromen. Deze kunnen digitaal aan u worden gerapporteerd.

Dit kan onder andere zeer waardevol zijn voor opdrachtgevers die hoge kwaliteitseisen stellen aan de vorm en inhoud van de rapportages.

Ook bij bedrijven waar sprake is van meerdere locaties, contactpersonen en pestcontrol operators is het digitale Logboek OBN zeer geschikt om de verschillende betrokkenen van informatie te voorzien.

Lees meer over Registratie