Preventie

OBN neemt Integrated Pest Management als uitgangspunt voor haar dienstverlening. Hierbij staat preventie op de eerste plaats, waarbij kritisch gekeken wordt naar de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de eventuele aanwezigheid van plaagdieren.Zowel tijdens een eerste Initiele inspectie als tijdens de latere monitoringsbezoeken worden zowel de aanwezigheid van plaagdieren beoordeeld, als ook de omstandigheden waarvan de plaagdieren voor hun ontwikkeling van afhankelijk zijn.

Deze omstandigheden kunnen bouwkundige, hygiënische en/of bedrijfsmatige tekortkomingen zijn.

  • Bouwkundige tekortkomingen kunnen ertoe leiden, dat plaagdieren panden kunnen binnendringen en/of zich erin kunnen verschuilen.
  • Hygiënische omstandigheden buitenom en binnen in panden kunnen ertoe leiden dat plaagdieren worden aangetrokken.
  • Bedrijfsmatige omstandigheden, zoals stapeling van goederen langs de wand, overvolle, ongeordende opslagruimtes en braakliggende grond, kunnen aantrekkelijk zijn voor plaagdieren als schuil- en nestelplaatsen.

Door vroegtijdig op deze tekortkomingen te wijzen en te adviseren hoe deze opgelost dienen te worden, kunnen problemen met plaagdieren worden voorkomen. Hierbij zijn visuele inspecties en controles, naast een goede advisering van en samenwerking met onze opdrachtgevers, van eminent belang.

Bij een juiste toepassing van Integrated Pest Management zal tevens het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen, voor het bestrijden van ongedierte, tot een minimum worden beperkt en het dierwelzijn worden bevorderd.


Contact
Meer informatie of een afspraak met een van onze adviseurs? Klik dan hier


 

Schema IPM